top of page

Tiên Tiến Farm & Zoo Café

Dừng chơi nghỉ ngơi, uống ly nước cho đã cái khát Phan Rang nào!

Có món độc lạ, không thử uổng lắm à nha!

bottom of page