top of page

Hẹn hò với chúng mình, đảm bảo sẽ có thật nhiều những cái ‘’ôm’’.

Phiếu đi chơi Tiên Tiến Farm & Zoo
Chiều cao trên 120cm
Chiều cao 90 - 120 cm
130.000 VND
65.000 VND
Chiều cao dưới 90 cm
Miễn phí
Mỗi tour kéo dài khoảng 60-90 phút
(Đã bao gồm Zookeeper dẫn đoàn) 

​ĐẶT VÉ NGAY !

​ĐẶT VÉ NGAY !

Phiếu đi chơi Tiên Tiến Farm & Zoo
Chiều cao trên 120cm
Chiều cao 90 - 120 cm
130.000 VND
65.000 VND
Chiều cao dưới 90 cm
Miễn phí
Mỗi tour kéo dài khoảng 60-90 phút
(Đã bao gồm Zookeeper dẫn đoàn) 
bottom of page